På grund av det rådande läget med Coronaviruset har Myndigheten för Yrkeshögskolan tilldelats ökade medel inför kursstarten i höst och vi på Hantverkslärling har i och med det fått dubbelt så många platser inför höstens kursstart.