Ett väldigt annorlunda år närmar sig sitt slut och vi blickar framåt mot ett nytt år. Ett år vi hoppas ska tillåta oss att återigen kunna arbeta och vara närmare varandra.

Men med oss har vi erfarenheter och kunskap om nya sätt att vara tillsammans som vi också i framtiden kommer att kunna utveckla vidare.

I år har vi återigen skänkt pengar till vår vänskola i Tanzania, men vi har också valt att stötta ett projekt som bidrar till att stärka och utveckla vår demokrati. Det är högstadieelever i Leksand som gör en demokratiresa till Auschwitz, Birkenau, Sachenhausen och Ravensbruck.

Ta hand om er och varandra! Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!