Ansökan

Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2021.

Utbildningsstart 31 januari 2022

Utbildningen Hantverkslärling är på 500 yrkeshögskolepoäng, vilket i tid innebär 100 veckor, och studietakten är 100%.
Den är förlagd på, en av branschen och/eller Stiftelsen Hantverk & Utbildning, godkänd arbetsplats.

För att ansöka till Hantverkslärling fyller du i och skickar in det digitala ansökningsformuläret som du hittar via länken nedan (skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att skicka in den digitala ansökan finns en PDF-version av ansökan att ladda ner och skicka in med vanlig post). Ett personligt brev ska ingå i ansökan som beskriver dig själv och motiverar varför du söker till utbildningen. Kopior på betyg och intyg behöver du bara skicka in om vi efterfrågar det längre fram i antagningsprocessen.

I ansökan har du möjlighet att ge förslag på arbetsplats och handledare där du kan genomföra din utbildning.

De arbetsplatser eller företag som tar emot en studerande ska vara godkända av Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Handledaren ska ha lång erfarenhet av sitt yrke, motsvarande mästarkompetens, och helst ha Gesäll- och/eller Mästarbrev samt den speciella färdighet som krävs för att lära ut handens kunskap. En viss handledarersättning utgår.

Viktigt när du fyller i ansökan till Hantverkslärling:
Under punkterna UtbildningarArbetsplatser och Övriga meriter ska du ange både tidsperiod och totalt antal timmar.

Tveka inte att kontakta oss på tel. 0247-369 50 eller info@hantverkslarling.se om du har några frågor kring ansökan.

Välkommen med din ansökan!


ANSÖK HÄR!>>


När vi fått in din ansökan kontrollerar vi att den är fullständig och att du har behörighet att ansöka till utbildningen. Är allt i sin ordning kommer du att bli kontaktad. Vi informerar då också om vad utbildningen innebär och vilka villkor och krav som gäller. Det är viktigt att du har ett starkt eget driv och en vilja att ta ansvar för din egen utbildning.

Det är positivt om du redan har en handledare när du ansöker. Om du inte har det arbetar vi tillsammans för att hitta en handledare.

När en handledare är godkänd går processen vidare. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om vilka sökande som antas
till utbildningen. Hela antagningsprocessen sammanställs, dokumenteras och protokollförs för varje sökande och arkiveras i studerandesystemet.

Blir du antagen till utbildningen kontaktas du personligen.

Är du inte behörig, eller har du inte antagits på grund av för få lärlingsplatser, meddelas du skriftligen. Har du fått avslag för att du inte är behörig kan du få vägledning hur du kan stärka dina förkunskaper för att kunna ansöka igen.

Behörighet och förkunskaper

Hantverkslärling är en eftergymnasial utbildning som bedrivs på heltid.

För att vara behörig att ansöka ska du ha en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande
samt förkunskaper motsvarande 12 månaders inom det yrkesområde du ansöker till.

Förkunskaperna kan du ha erhållit från gymnasieutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, praktikplats, arbetslivserfarenhet eller motsvarande dokumenterade och validerade kunskaper vilket även innefattar dig som har utländsk bakgrund. Behöver dina förkunskaper valideras ber vi dig kontakta oss.

Du behöver de förkunskaper som krävs för att du ska kunna uppnå utbildningen mål om anställningsbarhet eller eget företagande i yrket inom utbildningstiden. I vissa yrken kräver branschen att du har godkänt Gesällprov för att anses färdigutbildad och inom många yrken krävs tre års utbildning inom yrket för att få göra Gesällprovet.

Urval vid många sökande till samma plats

Är det fler sökande än vad det finns tillgängliga lärlingsplatser gör vi ett urval bland de behöriga.
Dina dokumenterade erfarenheter valideras enligt ett poängsystem där varje tremånadersperiod
ger ett poäng upp till maximalt 9 poäng (mer än 25 mån).

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I samband med din ansökan kommer hantverkslärling att behandla dina personuppgifter. Läs mer här.