Hantverkslärling, Yrkeshögskoleutbildning inom smala hantverksyrken

Utbildningslängd
100 veckor

Omfattning
500 yrkeshögskolepoäng

Studietakt
100 %

Platsförlagd
Utbildningen är helt förlagd på en av branschen och/eller Stiftelsen hantverk & utbildning godkänd arbetsplats

CSN 
Studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå

Frågor? Tveka inte att kontakta oss på tel. 0247-369 60 eller info@hantverkslarling.se 

 

Läs mer om utbildningen nedan.

Ansökan

ANSÖKAN TILL HÖSTEN 2024 ÄR STÄNGD.

Vill du få information om när ansökan till våren öppnar igen? Skriv upp dig på vår intresselista genom att klicka nedan.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
För att vara behörig att antas ska du ha:

  • Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser
  • Särskilda förkunskaper motsvarande 12 månaders yrkeserfarenhet inom sökt eller närliggande yrke alt. godkänt betyg i gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-4 eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser

Särskilda förkunskaperna kan du ha erhållit från gymnasieutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, praktikplats, arbetslivserfarenhet eller motsvarande dokumenterade och validerade kunskaper. Behöver dina förkunskaper valideras, dvs utvärderas, ber vi dig kontakta oss.

Det finns flera möjligheter till grundläggande behörighet. Du kan vara behörig genom reell kompetens. Detta innebär att du har motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt än genom gymnasiestudier t ex genom yrkeserfarenhet, utländska studier, folkhögskola, praktisk erfarenhet eller olika kurser. Vid frågor om reell kompetens ber vi dig kontakta oss.
 

Lärlingsplats
Om du ej har klart med lärlingsplats så hittar du tips och råd här. Där ser du också på vilket sätt vi kan vara ett stöd i processen. Flera av hantverksyrkena har en branschorganisation som du kan kontakta. Du hittar kontaktuppgifter till branschorganisationerna under respektive lärlingsyrke.

För att kunna bli antagen behöver du ha klart med en lärlingsplats, om du inte har klart med en lärlingsplats eller handledare då du skickar in din ansökan kan du komplettera din ansökan med detta innan ansökan stänger.

De arbetsplatser eller företag som tar emot en studerande ska vara godkända av Stiftelsen Hantverk & Utbildning (och/eller branschen). Handledaren ska ha lång erfarenhet av sitt yrke, motsvarande mästarkompetens, och gärna ha Gesäll- och/eller Mästarbrev.

 

 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev som beskriver dig själv och din kompetens i förhållande till behörighetskraven.
  • Kopia av gymnasieexamen eller annan utbildning.
  • Kopia på intyg från arbete/praktik/kurser med relevans för ansökan.

I ansökan kommer du även att få ange om du har klart med eller förslag på en lärlingsplats/handledare.


Vad händer när du skickat in din ansökan
När vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig inom två veckor. Du får då mer information om vad utbildningen innebär och vilka villkor och krav som gäller.

När en handledare är godkänd går processen vidare. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om vilka sökande som antas till utbildningen. Hela antagningsprocessen sammanställs, dokumenteras och protokollförs för varje sökande och arkiveras i ett studerandesystem.

Efter att beslut har fattats får de som antagits ett antagningsbesked. De som ej är behöriga eller ej antagits på grund av för få lärlingsplatser meddelas via mejl.

Om du inte blir antagen är du välkommen att kontakta oss för att få tips på hur du kan stärka dina förkunskaper för att kunna söka igen.

Urval vid många sökande

Är det fler sökande än tillgängliga lärlingsplatser gör vi ett urval bland de behöriga. Den urvalsgrund som används är erfarenhet inom yrkesområdet.

Godkänd gymnasieutbildning inom yrket motsvarar ett års särskilda förkunskaper.

Dina dokumenterade erfarenheter poängsätts enligt ett poängsystem där varje tre-månadersperiod ger ett poäng upp till maximalt 9 poäng (mer än 25 månader).

 
PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I samband med din ansökan kommer Hantverkslärling att behandla dina personuppgifter. Läs mer här.