Ansökan


Ansökan till HT23 är nu stängd men om du fyller i följande intresseformulär så återkommer vi när det går att ansöka till VT24.

https://forms.gle/dEPSUJhYN5HdDCsYA

 

Hantverkslärling, YH-utbildning inom smala hantverksyrken

Utbildningslängd: 100 veckor / 500 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 100 %
Platsförlagd: Utbildningen är helt förlagd på en av branschen och/eller
Stiftelsen Hantverk & Utbildning godkänd arbetsplats
CSN: Studiemedelsberättigad på eftergymnasial nivå
Lärlingsträff: En två-dagars träff i Leksand i början på utbildningen


Behörighet och förkunskaper
För att vara behörig att ansöka ska du ha:

 • Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande
 • Förkunskaper motsvarande 12 månader inom det yrkesområde du ansöker till

Förkunskaperna kan du ha erhållit från gymnasieutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, praktikplats,
arbetslivserfarenhet eller motsvarande dokumenterade och validerade kunskaper vilket även innefattar dig
som har utländsk bakgrund. Behöver dina förkunskaper valideras, dvs utvärderas ber vi dig kontakta oss.

Du behöver de förkunskaper som krävs för att du ska kunna uppnå utbildningens mål om anställningsbarhet
eller eget företagande i yrket inom utbildningstiden.
 

Ansökan till Hantverkslärling

 • Ska innehålla ett personligt brev som beskriver dig själv och motiverar varför
  du söker till utbildningen.
 • Kopior på betyg och intyg behöver du bara skicka in om vi efterfrågar det
  längre fram i antagningsprocessen.
 • Viktigt när du fyller i ansökan till Hantverkslärling:
  Under punkterna UtbildningarArbetsplatser och Övriga meriter ska du ange både tidsperiod och totalt antal timmar.
 • Det är en fördel om du redan har ett förslag på arbetsplats och handledare när du ansöker. Om du inte har förslag på
  lärlingsplats kan vi försöka hjälpa till att hitta en lärlingsplats till dig.

De arbetsplatser eller företag som tar emot en studerande ska vara godkända av Stiftelsen Hantverk & Utbildning.
Handledaren ska ha lång erfarenhet av sitt yrke, motsvarande mästarkompetens, och helst ha Gesäll- och/eller Mästarbrev
samt den speciella färdighet som krävs för att lära ut handens kunskap. En viss handledarersättning utgår.

För att ansöka till Hantverkslärling fyller du i och skickar in det digitala ansökningsformuläret som du hittar via länken nedan.

Tveka inte att kontakta oss på tel. 0247-369 50 eller info@hantverkslarling.se om du har några frågor kring ansökan.

Välkommen med din ansökan!


ANSÖK HÄR!>>  


Kontakta oss om du inte har möjlighet att skicka in den digitala ansökan.
Vi skickar i så fall gärna en PDF-version av ansökan.

 

Vad händer när du skickat in din ansökan
När vi fått in din ansökan kontrollerar vi att den är fullständig och att du har behörighet att ansöka till utbildningen.
Är allt i sin ordning kommer du att bli kontaktad. Vi informerar då också om vad utbildningen innebär och vilka villkor
och krav som gäller. Det är viktigt att du har ett starkt eget driv och en vilja att ta ansvar för din egen utbildning.

När en handledare är godkänd går processen vidare. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om vilka sökande
som antas till utbildningen. Hela antagningsprocessen sammanställs, dokumenteras och protokollförs för varje sökande
och arkiveras i ett studerandesystem.

Blir du antagen till utbildningen kontaktas du personligen.

Är du inte behörig, eller har du inte antagits på grund av för få lärlingsplatser, meddelas du skriftligen. Har du fått avslag
för att du inte är behörig kan du få vägledning hur du kan stärka dina förkunskaper för att kunna ansöka igen.

Urval vid många sökande till samma plats
Är det fler sökande än vad det finns tillgängliga lärlingsplatser gör vi ett urval bland de behöriga.
Dina dokumenterade erfarenheter valideras enligt ett poängsystem där varje tremånadersperiod
ger ett poäng upp till maximalt 9 poäng (mer än 25 mån).

 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I samband med din ansökan kommer Hantverkslärling att behandla dina personuppgifter. Läs mer här.