Byggnadsvårdskonventet 2019

Hantverkslärling ställer ut på på årets Byggnadskonvent.
Vi finns där tillsammans med Möbelrestaurerare och Dekormålare.

Ni hittar vår oss mitt i utställningshallen.