Ledningsgruppsmöte

Ledningsgruppen för Hantverkslärling består av företrädare för arbetslivet, en representant från skolväsendet, en studeranderepresentant/-er samt en utbildningsledare. Ledningsgruppen ska se till att utbildningen genomförs i enlighet med de författningar som styr yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut fattade av myndigheten.
Ledningsgruppen sammankallas vid fyra tillfällen per år. Deras huvuduppgift är att anta sökande till utbildningen, utfärda examen- och utbildningsbevis samt svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.