Månadsrapportering Hantverkslärling

Du som handledare kan välja att fylla i och skicka in månadsrapporten digitalt eller skriva ut och fylla i blanketten Månadsrapport.
Utbetalning 15:e-20:e månaden efter om rapporten inkommit senast den 5:e.

Digitalt formulär April 2021

Digitalt formulär Maj 2021

Digitalt formulär Juni 2021

Digitalt formulär Juli 2021

Digitalt formulär Augusti 2021

Digitalt formulär September 2021

Blankett Månadsrapport.pdf
Mejlas till: info@hantverkslarling.se
Postas till: Stiftelsen hantverk & utbildning, Box 147, 793 23 Leksand

Har du frågor är du välkommen att kontakta din utbildningssamordnare eller Maria Fahlgren på 0247-369 66 alt. maria.fahlgren@hantverkslarling.se