Musikinstrumentmakare

Som musikinstrumentmakare behöver du kunna hantera ett instrument.

Fiolbyggare eller violinmakare bygger fioler och besläktade instrument, bland annat violin, altfiol, gamba, cello och kontrabas. För att bli en duktig fiolbyggare behöver man också vara kunnig inom olika träslag.

Gitarrbyggare, en gitarrbyggare är i allmänhet specialiserad på antingen akustisk gitarr eller elgitarr.

Orgelbyggare bygger och renoverar piporglar. För att bli en duktig orgelbyggare behöver man också vara kunnig inom olika träslag.

Pianotillverkare/tekniker bygger och renoverar flyglar och pianon. Som pianotekniker ska man också kunna stämning, intonering och justering av piano och flyglar samt ha kunskaper om olika träslag.

Bleckblås/Träblåstillverkare bygger blåsinstrument i mässing (brassinstrument-brass betyder mässing på engelska) eller trä, men även andra material förekommer. Exempel på bleckblåsinstrument är trumpet, althorn, tuba, kornett och på träblåsinstrument blockflöjt, piccolaflöjt, spilåpipa, klarinett och saxofon.

Slaginstrumentmakare tillverkar trummor, xylon, pukor, marimba etc. Viktigt är kunskaper inom trä, metall och andra förekommande material.

Branschorganisation/förening/förbund:
Violinbyggarmästarna – http://www.violinbyggarmastarna.se/
Sveriges Gitarrbyggarmästare.
Föreningen Svenskt Orgelbyggeri – http://www.orgel.nu
SPTF, Sveriges pianostämmare och teknikerförening – http://www.sptf.com/

Ansökan

Vill du ha mer information om när ansökan öppnar igen? Anmäl ditt intresse här: https://forms.gle/PBhA2exjMaVAfQ1i6

Ansökan stängd
 • Mer om utbildningen

  I Yh-utbildningen Hantverkslärling går kunskap i arv – från Mästare till lärling – i hela Sverige! Vi ger dig, som har lust och stort eget driv, chansen att arbeta med det hantverk du drömmer om.
  Vår vision är att alla ska få leva sin dröm. Vi vill vara med och skapa ett lustfyllt lärande där alla människor som drömmer om ett hantverksyrke får växa genom en nära, personlig och kreativ hantverksutbildning.

  Vi erbjuder arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med personlig och erfaren handledning inom många olika hantverk i hela Sverige. Teorin färgas naturligt in i den praktiska verksamheten. Efter utbildningen kan du arbeta som kvalificerad hantverkare i ditt yrke. För att ansöka till utbildningen ska du ha en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande samt förkunskaper motsvarande 12 månaders inom det yrkesområde du ansöker till. Ytterligare information om utbildningens upplägg och omfattning kan du läsa under Utbildningsbeskrivning och all information om hur du ansöker hittar du under Ansökan.

  Utbildningens mål

  Godkänd utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen som garanterar att du har de färdigheter och kompetenser som krävs för att kunna arbeta som hantverkare i ditt yrke.

  Bakgrund

  Efter regeringens beslut att införa lärlingsutbildning för vuxna inom vissa hantverksyrken 2008, gjordes ett urval av så kallade ”smala yrken” inom vilka det är svårt att utbilda sig och där viktig yrkeskunskap riskerar att försvinna. Sedan dess har utbildningen bedrivits med gott resultat och ingår sedan 2011 i den nya Yrkeshögskolan. Utbildningen riktar sig främst till dig som har grundläggande kunskaper i det yrke du ansöker till. Den bedrivs i lärlingsform och i hela Sverige.

  Stiftelsen Hantverk & Utbildning

  Stiftelsen Hantverk & Utbildnings uppdrag och syfte är att verka för att hantverksyrken ska fortleva, utvecklas och bli tillgängliga för många fler och är sedan starten 2008 utbildningsanordnare för utbildningen Hantverkslärling. Stiftelsen Hantverk & Utbildning är också huvudman för Leksands folkhögskola med utbildningar inom konsthantverk och hantverk, samt Entreprenörskolan med utbildningar inom handel. Dessutom är Stiftelsen Hantverk & Utbildning verkställande organ för Sveriges Hantverksråd och ansvarar för Gesäll- & Mästarbrevskansliet.

”För mig har den här formen av verksamhetsförlagd utbildning passat utmärkt. Jag har haft möjlighet att resonera med min handledare stor del av tiden samtidigt som jag skolats in i ett hantverksyrke på en verklig arbetsplats. Detta har varit väldigt betydelsefullt genom kundkontakter, repetition och kvalitetsgaranti på ett sätt som inte hade varit möjligt på exempelvis en skola.

Något som den här utbildningen har gett mig och som kan sammanfatta min utbildningstid är noggrannhet och en stolthet inför traditionen och yrket. Det är på sätt och vis där det både börjar och slutar och något som jag kommer att ta med mig men också vidareförmedla när det en dag blir aktuellt.”

Jakob Ainegren, fiolbyggarlärling

”För mig har den här formen av verksamhetsförlagd utbildning passat utmärkt. Jag har haft möjlighet att resonera med min handledare stor del av tiden samtidigt som jag skolats in i ett hantverksyrke på en verklig arbetsplats. Detta har varit väldigt betydelsefullt genom kundkontakter, repetition och kvalitetsgaranti på ett sätt som inte hade varit möjligt på exempelvis en skola.

Något som den här utbildningen har gett mig och som kan sammanfatta min utbildningstid är noggrannhet och en stolthet inför traditionen och yrket. Det är på sätt och vis där det både börjar och slutar och något som jag kommer att ta med mig men också vidareförmedla när det en dag blir aktuellt.”

Jakob Ainegren, fiolbyggarlärling