Utbildningen Hantverkslärling är på 500 yrkeshögskolepoäng, vilket i tid innebär 100 veckor, och studietakten är 100%. Den är förlagd på en godkänd arbetsplats. Utbildningen sker i lärlingsliknande former som bygger på ”Lärande i Arbete” (LIA) och samspelet mellan en kompetent och erfaren handledare och en motiverad studerande. Den speciella pedagogiken är utbildningens kärna och präglas av ett stort engagemang och eget ansvarstagande hos dig som studerande för att du ska lyckas i din utbildning.

Utbildningsplanen är indelad i sex kurser:

  • Hantverkskunskap
  • Hantverksteknik
  • Hantverksproduktion
  • Hållbart hantverk
  • Starta och Driva företag
  • Examensarbete/Gesällprov

I utbildningen ingår produktionsövningar i det dagliga arbetet utifrån företagets verksamhet och handledarens anvisningar. Du arbetar också med egna projekt utifrån de föreskrifter som finns för just ditt yrke och som tagits upp i din individuella studiehandledning som upprättas för alla studerande.

De teoretiska delarna färgas in och används i de praktiska momenten som blir alltmer avancerade efterhand. Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.


Möt lärlingen Ulrika Wahlman som gjort sin utbildning inom Ädelmetallsmedsyrket hos guld- & silversmeden Eva Wistedt. I filmen berättar de om utbildningen sett från deras båda perspektiv som handledare och lärling.


Ekonomi

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad via CSN på eftergymnasial nivå. Studietakten är 100 %. Den studerande bekostar själv det studiematerial och litteratur som kan förekomma. Företaget tillhandahåller, för den studerande, under studietiden nödvändiga arbets- och skyddskläder, utrustning, verktyg om inget annat överenskommes med handledare/företag. Om gemensamma informations- och/eller studieträffar ordnas av utbildningsanordnaren är den studerande välkommen att delta på egen bekostnad.

Handledare

De arbetsplatser eller företag som tar emot en studerande ska vara godkända av branschen och av Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Handledaren ska ha lång erfarenhet av sitt yrke motsvarande mästarkompetens och helst inneha Gesäll- eller Mästarbrev samt ha den speciella färdighet som krävs för att lära ut handens kunskap. En viss handledarersättning utgår. Läs mer här>>>.

Det är en fördel om du redan har ett förslag på arbetsplats och handledare när du ansöker. Om du inte har förslag på
lärlingsplats kan vi försöka hjälpa till att hitta en lärlingsplats till dig.

Behörighet och antagning

För att vara behörig att ansöka ska du ha:

  • en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande,
  • förkunskaper motsvarande 12 månader inom det yrkesområde du söker till.

Förkunskaperna kan du ha erhållit från gymnasieutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, praktikplats, arbetslivserfarenhet eller motsvarande dokumenterade och validerade kunskaper vilket även innefattar dig som har utländsk bakgrund. Behöver dina förkunskaper valideras ber vi dig kontakta oss.

Du behöver de förkunskaper som krävs för att du ska kunna uppnå utbildningen mål om anställningsbarhet eller eget företagande i yrket inom utbildningstiden. I vissa yrken kräver branschen att du har godkänt Gesällprov för att anses färdigutbildad och inom många yrken krävs tre års utbildning inom yrket för att få göra Gesällprovet. All information om hur du ansöker till utbildningen hittar du under Ansökan.

Lärlingsträff

I början av utbildningen bjuds alla lärlingar och handledare in till en Lärlingsträff i Leksand. Lärlingsträffen pågår under två dagar och innehåller föreläsningar, ledarskapsutbildning och möjlighet till utbyte med andra lärlingar och handledare.