Hantverkslärling
Box 147
793 23 Leksand

Besöksadress: Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand
(Leksands folkhögskola)

Tel. 0247-369 60
info@hantverkslarling.se