Här nedan hittar du ett antal dokument med information i PDF-format. Klicka på länken för att läsa dokumenten. De går också att ladda ner och skriva ut.

För att kunna läsa och skriva ut dokumenten kan du behöva ladda ner programmet Adobe Reader ( som du enkelt kan ladda ner via länken och det är kostnadsfritt).

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATION

DROGPOLICY

MÅNGFALDS- & JÄMSTÄLLDHETSPLAN

UTVÄRDERINGSPLAN

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER – GDPR

INFORMATION STUDIEUPPEHÅLL

MÅNADSRAPPORT FÖR HANDLEDARE

LÄRLINGSPÄRM (KRÄVER INLOGGNING)

HANDLEDARPÄRM (KRÄVER INLOGGNING)

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigad. På CSNs hemsida www.csn.se hittar du information om hur det fungerar med studiemedel och hur du ansöker.

När du påbörjat dina studier rapporterar Stiftelsen Hantverk & Utbildning detta till CSN. För att du ska få dina studiemedel behöver även du själv lämna en studieförsäkran till CSN på Mina sidor.


Här nedan hittar du andra relevanta länkar till organisationer och informationssidor:

Yrkeshögskolan

Information om Gesäll- & Mästarbrev

Mästarutbildningen

Sveriges Hantverksråd

Mästarregistret

Leksands folkhögskola

Stiftelsen Hantverk & Utbildning

Stipendier Företagarna

Stipendielistan på fackförbund.com

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Hemslöjden

Västra Götalandsregionens Hantverksregister