Här nedan hittar du ett antal dokument med information i PDF-format. Klicka på länken för att läsa dokumenten. De går också att ladda ner och skriva ut.

För att kunna läsa och skriva ut dokumenten kan du behöva ladda ner programmet Adobe Reader ( som du enkelt kan ladda ner via länken och det är kostnadsfritt).

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATION

DROGPOLICY

MÅNGFALDS- & JÄMSTÄLLDHETSPLAN

UTVÄRDERINGSPLAN

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER – GDPR

INFORMATION STUDIEUPPEHÅLL

MÅNADSRAPPORT FÖR HANDLEDARE

LÄRLINGSPÄRM (KRÄVER INLOGGNING)

Studiefinansiering

När din ansökan har behandlats hos oss och du har angett i din i ansökan att du kommer att söka studiestöd i någon form hos Centrala Studiestödsnämnden får du automatiskt en ansökansanmaning från CSN skickad till dig. Du ska då själv ta kontakt med CSN. När du påbörjat dina studier bekräftar Stiftelsen Hantverk & Utbildning detta till CSN och du själv lämnar en studieförsäkran till CSN för att du ska få dina studiemedel.

På CSN:s hemsida hittar du all information om studiemedel.


Här nedan hittar du andra relevanta länkar till organisationer och informationssidor:

Yrkeshögskolan

Information om Gesäll- & Mästarbrev

Mästarutbildningen

Sveriges Hantverksråd

Mästarregistret

Leksands folkhögskola

Stiftelsen Hantverk & Utbildning

Stipendier Företagarna

Stipendier.se

Stipendielistan på fackförbund.com

Stipendieguiden

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Hemslöjden

Västra Götalandsregionens Hantverksregister