Hantverkslärling är en Yrkeshögskoleutbildning inom smala hantverksyrken. Vi har behörighet att utbilda i ca 80 olika yrken. Alla finns listade på hemsidan under Lärlingsyrken.

Utbildningen är på heltid i 100 veckor, ca 2,5 år, och sker helt på arbetsplatsen. Den är uppdelad i 6 delar som ger olika många yrkeshögskolepoäng. Totalt ger godkänd utbildning 500 Yh-poäng. Delkurs 1-4 är helt inriktade på hantverket, delkurs 5 handlar om Starta & driva eget företag och delkurs 6 är examensarbetet. Examensarbetet är oftast ett Gesällprov i de yrken det finns.

Utbildningen berättigar till studiemedel. Det innebär att lärlingen kan ansöka om CSN-studiestöd. Därför behöver lärlingens arbete inte avlönas.

En viss ersättning betalas ut till företaget som erbjuder en lärlingsplats. Ersättningen är för att handledaren ska kunna avsätta tid att lära ut sitt hantverksyrke till sin lärling. Lärlingen är ansvars- och olycksfallsförsäkrad under utbildning.

Efter godkännande om lärlingsplats utses en utbildningssamordnare från oss som kontaktperson och kommer att följa lärlingen och handledaren under hela utbildningen. En individuell studiehandledning upprättas utifrån den utbildningsplan som godkänts av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Alla lärlingar och handledare bjuds in till en gemensam Lärlingsträff under två dagar i Leksand. Under dessa två dagar presenteras Hantverkslärlings organisation och ledning, intressanta föreläsningar samt att lärlingar och handledare får tillfälle att träffa andra och utbyta tankar och idéer.

Utbildningssamordnare besöker er på arbetsplatsen 5-6 gånger under utbildningstiden. Det betyder att vi gör ca ett besök per termin. Vid besöken går vi igenom studiehandledningen, betygsätter delkurser samt följer upp hur det går i utbildningen i stort.

I din roll som handledare ska du på ett så pedagogiskt sätt som möjligt lära ut yrket till lärlingen. Målet är att lärlingen ska bli ännu en skicklig hantverkare inom ditt hantverksyrke och som efter avslutad utbildning kan vara intressant för dig att anställa, kanske blir din efterträdare eller startar ett eget företag.

Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss på 0247-369 60 alt. info@hantverkslarling.se

Hör handledare Eva och lärlingen Ulrika berätta mer i filmen nedan.