Panos är lärling hos oss på Hantverkslärling sedan januari 2019 och är i slutfasen av sin utbildning till träbildhuggare. Hans arbeten är helt fantastiska och visar på genuin hantverkskunskap!

Möt Panos i den här filmen från Gunnebo Slott där Panos arbetar just nu.